Project

Writers in the Cloud

Writers in the Cloud is een samenwerking met de afdeling Taalwetenschap van Radboud Universiteit. Het project verkent de mogelijkheid van algoritmes om literatuur te schrijven, in de geest en schrijfstijl van bekende schrijvers uit het verleden. 

Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben een algoritme ontwikkeld dat zichzelf de schrijfstijl van een mens kan aanleren. Het algoritme kan hele teksten schrijven of teksten in naam van de schrijver verder ontwikkelen, waarbij het succes afhangt van de hoeveelheid informatie rondom de schrijver waarover het het script kan beschikken. In opdracht van Radboud Universiteit bedachten wij de installatie Writers in the Cloud, waarin het algortime actief samenwerkt met het publiek. Door het algoritme te koppelen aan bekende schrijvers en het publiek actief keuzes te laten maken in verschillende voorstellen voor vervolgzinnen, werken algoritme en mensen samen om de schrijvers uit het verleden onsterfelijk te maken.

De eerste schrijver die is opgestaan uit de dood is Louis Couperus. De installatie is sinds 2017 en totop heden te ervaren in de welkomsthal van de Radboud Universiteit.

Writers in the Cloud bij Radboud Universiteit
Installatie in de hal van Radboud Universiteit
Writers in the Cloud bij Radboud Universiteit
Writers in the Cloud bij Radboud Universiteit
Door op een woord te gaan staan, registreert het systeem de voorkeur van de bezoeker.
Writers in the Cloud bij Radboud Universiteit

Fotografie door Masha Bakker