Case

Low Literacy Limbo NL

Over de casus

Meer dan 2,5 miljoen Nederlandse burgers hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en de meesten zijn hier niet open over. Tweederde van dit aantal is van Nederlandse afkomst. De in Arnhem gevestigde organisatie Rozet heeft een groep gelijkgestemde bedrijven en instituten bij elkaar gebracht die op dagelijkse basis met laaggeletterden in contact komen. In deze casus ga je je creativiteit inzetten om deze lokale organisaties te helpen om de laaggeletterden te onderwijzen. Hoe kun je de werknemers de noodzaak van de situatie laten ervaren, zodat zij een actieve en open houding naar laaggeletterden hebben? Kun je een systeem of product bedenken dat werknemers kunnen gebruiken, zodat de strijd tegen laaggeletterdheid nu écht kan beginnen?

Over Rozet

Rozet is een grote organisatie met kennis en ervaring op het gebied van taalontwikkeling en is breed vertegenwoordigd in de stad Arnhem. Vanuit de bibliotheek werkt Rozet elke dag aan het verbeteren van het schrijf- en leesvermogen van bewoners, samen met vele partners in het veld. De organisatie initieert diverse projecten middels cultuurmakelaars, die onderwerpen als taal, cultuur en afkomst in de wijken van Arnhem bespreekbaar maken, op de meest creatieve manieren. 

Are you ready to think big and create impact?