Case

Green Ownership

Over de casus

Met beperkte inzet en budget vanuit de gemeente om meer groen in de stad te krijgen, ontwikkelde BuurtGroenBedrijf haar missie: meer groen, beter onderhoud en een verzorgde wijk. Als iedereen bijdraagt en zijn eigenaarschap over de grond in de wijk claimt, ontstaat er binnen no-time een wereld aan groen in de stad. Natuurlijk zijn er veel manieren om de macht aan de bewoner te geven, en in deze casus wordt je uitgedaagd om mee te denken. Hoe kunnen bewoners samen de wijk groener maken?

Over BuurtGroenBedrijf

Het BuurtGroenBedrijf is een lopend project van DeBlauweWijkEconomie. In het Spijkerkwartier is BuurtGroenBedrijf bezig met het aanleggen, onderhouden en beheren van het groen. Daarnaast houden ze in opdracht van wijkbewoners, de gemeente Arnhem, bedrijven en maatschappelijke organisaties de openbare ruimte en andere buitenruimtes schoon. Het bedrijf ontwikkelt, ontplooit en voert activiteiten uit voor, door en met de wijkbewoners. Daarnaast streeft BuurtGroenBedrijf naar een circulaire economie met op termijn een brede maatschappelijke impact.

Are you ready to show citizens their influence on the neighbourhood?