Case

Blue economy

In de wijk zitten een aantal restaurants die gebruik maken van oesterzwammen in hun gerechten. Deze oesterzwammen groeien het best op koffiedik. Dit is voor vrijwel iedere bewoner in de wijk Spijkerkwartier afval wat weggegooid wordt. Hoe kunnen we koffiedik inzetten als grondstof voor oesterzwammen? Kunnen we de restaurants in Spijkerkwartier voorzien van lokale oesterzwammen die groeien op het koffiedik uit de wijk? 

Vele initiatieven worden door de actieve buurtbewoners ontplooid

Wijkcentrum De Lommerd

Wijkcentrum De Lommerd is het kloppende hart van het Spijkerkwartier, dat zich als wijk richt het ontwikkelen van een ‘blue economy’. Er wordt getracht de wijk zo zelfvoorzienend mogelijk te maken. Hergebruik van materialen, het koppelen van afvalstromen en het ervoor zorgen dat geldstromen niet uit de wijk verdwijnen, maar in de wijk blijven. Vele initiatieven worden door de actieve buurtbewoners ontplooid en er is een trainingsprogramma waarin buurtbewoners zich kunnen ontwikkelen tot lokale ondernemers.

Help mee om dit sociaal maatschappelijk vraagstuk op te lossen